Overheid | Omgeving | Openbaarheid

Ruim twee decennia ervaring. Strategisch adviseren en procederen. Voor overheden en ondernemers.

Sterk op de inhoud, persoonlijk en betrokken.

Over ons

In Rotterdam geworteld,
landelijk actief

SluisWest Advocaten opereert vanuit het kantoor aan het Hofplein 20 in Rotterdam. De focus ligt op het bestuursrecht en omgevingsrecht. Wij leveren juridisch maatwerk, op hoogwaardige en tegelijkertijd praktische en persoonlijke wijze. Overheden en ondernemingen behoren tot onze cliënten.

 • Ruimtelijke ordening

 • Projectontwikkeling

 • Planschade en nadeelcompensatie

 • Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob, Woo)

 • Omgevingsrecht

 • Grondverwerving en grondexploitatie

 • Subsidies

 • Horeca, Alcoholwet, APV, Exploitatievergunning

 • Milieu, natuur en water

 • Erfpacht

 • Duurzaamheid

 • Handhaving & toezicht

Mark West

Advocaat

Cornelis van der Sluis

Advocaat

Petra Bakker

Office manager