In Rotterdam gewortelde advocaten, landelijk actief

Overheid | Omgeving | Openbaarheid

Met een focus op het bestuursrecht en omgevingsrecht leveren wij juridisch maatwerk,
op hoogwaardige en tegelijkertijd praktische en persoonlijke wijze.

Ruim twee decennia aan ervaring. Strategisch adviseren en procederen. Voor overheden en ondernemers.

Sterk op de inhoud, persoonlijk en betrokken.

Vergunningen

Bestemmingsplan

Schadevergoeding en compensatie

Openbaarheid van overheidsinformatie

Bouwen & transformaties

Duurzaamheid

Bedrijfslocaties & Industrie

Dwangsommen & bestuursdwang

Milieu & natuur

Water

Grondaankoop, grondexploitatie en erfpacht

Overnames: publiekrechtelijke beoordeling

Schaarse rechten, Speelautomaten branche