Schaarse subsidies, ook eerlijk verdelen

Sinds 2017 is duidelijk gemaakt door de Raad van State (zie uitspraak) dat ook bij schaarse subsidies sprake moet zijn van een eerlijke en transparante wijze van verdelen. Alle potentieel gegadigden moeten kunnen meedingen naar de subsidiegelden. De rekenkamer van Den Haag heeft geconstateerd dat dit in Den Haag nog niet goed gaat bij het verdelen van de gelden als het om welzijnswerk gaat (zie bericht Binnenlands Bestuur). Alle aanleiding dus om ook daar te werken aan een helder kader over bekendmaking van wanneer, onder welke voorwaarden en aan de hand van welke criteria de gegadigden zich kunnen melden.