Cornelis van der Sluis op BNR over chatberichten

Sinds 2019 zijn chatberichten (via WhatsApp en sms bijvoorbeeld) veelvuldig onderwerp van discussie of aanleiding voor een kritisch debat als het gaat om openbaarheid van overheidsinformatie. Vorig jaar was er nog een lang debat over het verwijderen van sms-jes door de minister-president.

Ook deze week is het onderwerp weer flink in het nieuws. Vandaag mocht Cornelis tijdens De Ochtendspits bij BNR zijn licht laten schijnen over het wel of niet accepteren van appjes die weer direct worden verwijderd. Dat is zonder aanpassing van de selectielijsten e.d. in strijd met de Archiefwet. Op de website van BNR is een uitgebreider artikel te lezen. Hier kunt u ook het interview terugluisteren dat Bas van Werven had met Cornelis.

Op donderdag 19 januari wordt het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding over dit onderwerp aangeboden aan de minister van BZK. Ook daar zal Cornelis bij aanwezig zijn.