Cornelis is zijn loopbaan ooit begonnen als rijksambtenaar en heeft toen de overheid van binnenuit leren kennen. Daardoor weet hij hoe in politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers te opereren. De continue spanning tussen het algemeen belang en individuele belangen maakt het bestuursrecht en omgevingsrecht voor Cornelis zo interessant. 

Cornelis heeft in 2022 het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid (www.nkoo.nl) opgericht, deelt veel aan kennis en inzichten via LinkedIn en de vele trainingen die hij geeft. 

 

Ook publiceert hij regelmatig in onder andere De Gemeentestem en Binnenlands Bestuur en is hij auteur voor Wolters Kluwer en Sdu.

Cornelis heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Bestuursrecht en Omgevingsrecht.

Bel Cornelis via 0613327693 of mail naar cornelis@sluiswest.nl

Nevenfuncties

Rechter-plaatsvervanger voor de rechtbank Oost-Brabant

Voorzitter van de Bezwaaradviescommissie Woo en Who bij de Tweede Kamer

Oprichter en kennismanager Nederlands Kenniscentrum Open Overheid

Columnist Binnenlands Bestuur

Redactielid Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Auteur Tekst & Commentaar Omgevingswet

Specialismen

Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob, Woo)

Milieu

Schaarse vergunningen

Handhaving, bestuurlijke boetes & toezicht

Ruimtelijke ordening

Recente publicaties

Actieve openbaarmaking: goed bedoeld, kennelijk nodig, maar moet het op deze manier? (Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2022/3, p. 238-245)

Weinig zwart lakken in het omgevingsrecht, Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2022/2