Mark heeft de afgelopen tien jaren een sterke passie ontwikkeld voor alles wat met Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordening, Milieu en Vastgoed te maken heeft.

Hij vertegenwoordigt ondernemers en overheden in complexe vergunning- en handhavingskwesties over (ver)bouw, horeca, natuur, water, spoorwegen en farmacie. Dat doet hij ook over zaken rondom erfpacht, grondverwerving, woningbouw en transformatieprojecten voor vastgoed.

Mark is daarnaast een vast aanspreekpunt voor andere advocatenkantoren, voor advisering en het assisteren in environmental en permit gerelateerde kwesties die zich voordoen bij fusies en overnames.

Over zijn interesses publiceert Mark geregeld in juridische tijdschriften zoals De Gemeentestem en AB Rechtspraak Bestuursrecht. Zijn bijdrage is niet ongezien gebleven; al in 2016 heeft het juridische tijdschrift Advocatenblad van de Nederlandse Orde van Advocaten Mark gekozen als een van de 35 meest opvallende, jonge en ambitieuze advocaten in Nederland.

Mark heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Algemene praktijk en Omgevingsrecht.

Bel Mark via 0616912956 of mail naar mark@sluiswest.nl

Nevenfuncties

Annotator De Gemeentestem

Gastannotator AB Rechtspraak Bestuursrecht

Auteur Advocatenblad

Lid Raad van Advies van Het Sikkelcelfonds

Specialismen

Algemeen bestuurs(proces)recht

Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordening

Milieu, natuur en water

Horeca, Alcoholwet, APV, Exploitatievergunning

Erfpacht, grondverwerving en grondexploitatie

Projectontwikkeling, planschade en nadeelcompensatie

Recente publicaties

Annotatie bij ABRvS 18 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1436) over de toepassing van de milieuzorgplicht van art. 10.1 Wet milieubeheer

Annotatie bij ABRvS 13 april 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1086) over de werking van het relativiteitsvereiste in het ruimtelijk bestuursrecht

Annotatie bij ABRvS 22 oktober 2022 (ECLI:NL:RVS:2021:910) over geluidsvoorschriften bij een omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik